Katedra za ishranu i botaniku

Fakulteta veterinarske medicine

Univerziteta u Beogradu

Aktuelnosti

Raspored polaganja usmenog ispita iz predmeta Ishrana

10. april 2021.

Aprilski ispitni rok - ISHRANA.pdf

Rezultati kolokvijuma

22. januar 2021.

Rezultati kolokvijuma 2021.pdf

Obaveštenje iz Ishrane

12. januar 2021.

ISHRANA - kolokvijum i potpisi.pdf

Raspored polaganja ispita iz predmeta Botanika i Otrovne i lekovite biljke

08. decembar 2020.

Raspored polaganja ispita - botanika.doc

Termini za konsultacije iz predmeta Ishrana

04. oktobar 2016.

Konsultacije u vezi sa polaganjem usmenog dela ispita održavaju se svakog utorka u terminu od 10:00-12:00 časova.

Konsultacije u vezi sa polaganjem praktičnog dela ispita održavaju se svakog radnog dana u terminu od 09:00-13:00 časova.

Nastava

Ishrana

Sefer D, Sinovec Z.: Opsta ishrana, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2008.
Sevkovic N, Pribicevic S, Rajic I.: Ishrana domacih zivotinja, Naucna knjiga, Beograd, 1986.
Sinovec Z, Sevkovic N.: Praktikum iz Ishrane, Fakultet Veterinarske medicine, Beograd, 1995.

Markovic R, Petrujkic B, Sefer D: Bezbednost hrane za zivotinje, FVM Beograd, 2010
Milosavljevic Z, Puaca V.: Stocna hrana, Privredni pregled, Beograd 1978
Grubic G, Adamovic M.: Ishrana visoko produktivnih krava. Institut PKB Agroekonomik, Beograd
Jovanovic R.: Ishrana ovaca. MP Stilos, Novi Sad 1996.
Stojkovic J., Ishrana koza Sven, Nis, 2004.
Pejic N.: Ishrana konja, Velebit, Becej, 1991.
Kovcin S.: Ishrana svinja, FTN Stamparija za graficku delatnost, Novi Sad 1993.
Jokic Z, Kovcin S, Joksimovic Todorovic Mirjana: Ishrana zivine, Poljoprivredni fakultet Zemun, 2004.

udzbenik-1 udzbenik-2 udzbenik-3

Botanika

Grdović S.: Botanika, udžbenik za studente FVM, CID, Beograd, 2019.
Grdović S.: Praktikum iz botanike, za studente FVM, CID, Beograd, 2014.

Mišić Lj., Lakušić R.: Livadske biljke, Svjetlost, Sarajevo i Zavod za udžbenike, Beograd, 1990.
Bisenić Lj., Veljković S.: Lekovito bilje, Dečije novine, Gornji Milanovac, 1990.
Којić М., Јаnjić V.: Otrovne biljke, Naučna knjiga, Beograd, 1991.

udzbenik-1 udzbenik-2

Nastavno osoblje

Dragan
Dr Dragan Šefer

Redovni profesor

Šef Katedre za ishranu i botaniku

Svetlana
Dr Svetlana Grdović

Redovni profesor

Jelena
Dr Jelena Nedeljković-Trailović

Redovni profesor

Radmila
Dr Radmila Marković

Redovni profesor

Branko
Dr Branko Petrujkić

Vanredni profesor

Stamen
Dr Stamen Radulović

Docent

Dejan
DVM Dejan Perić

Asistent

Nenastavno osoblje

Dragoljub
Dr Dragoljub Jovanović

Stručni saradnik

Suzana
Suzana Đorđević

Laborant

011 3615 436 lok. 345 062 802 50 46
Milka
Milka Radivojević

Laborant

011 3615 436 lok. 345 062 803 84 12
Vesna
Vesna Živanović

Higijeničar

011 3615 436 lok. 345

Laboratorija

 • Priprema uzorka za ispitivanje -standardna metoda SRPS ISO 6498/2001

 • Određivanje sadržaja sirovog pepela (gravimetrija) - standardna metoda SRPS ISO 5984/2013

 • Određivanje pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini (gravimetrija) - standardna metoda SRPS ISO 5985/2014

 • Određivanje sadržaja sirovih proteina (volumetrija)- standardna metoda po Kjeldal-u SRPS ISO 5983-2/2010

 • Određivanje sadržaja sirove celuloze (gravimetrija) - metoda laboratorije UP 23

 • Određivanje sadržaja sirovih masti (gravimetrija)- standardna metoda po Soxlet-u SRPS ISO 6492/2001

 • Određivanje sadržaja vlage (gravimetrija) - standardna metoda SRPS ISO 6496/2001

 • Određivanje sadržaja makro elemenata Ca, Mg -(atomsko apsorpciona spektrometrija -plamena tehnika FAAS) standardna metoda SRPS EN ISO 6869/2008

 • Određivanje sadržaja makroelemenata P (spektrofotometrija) standardna metoda SRPS ISO 6491/2002

 • Određivanje sadržaja mikro elemenata Fe, Cu, Mn, Zn -(atomsko apsorpciona spektrometrija - plamena tehnika FAAS) standardna metoda SRPS EN ISO 6869/2008

 • Određivanje sadržaja mikro elemenata Se (atomsko apsorpciona spektrometrija -hidridna tehnika HGAAS) standardna metoda SRPS EN 16159/2012

 • Određivanje sadržaja teških metala Pb, Cd (atomsko apsorpciona spektrometrija -grafitna tehnika GFAAS) standardna metoda 15550/2009

 • Određivanje sadržaja teških metala Hg (atomsko apsorpciona spektrometrija- tehnika hladnih para CVAAS) standardna metoda SRPS EN 16277/2013

 • Određivanje sadržaja As (atomsko apsorpciona spektrometrija- hidridna tehnika HGAAS) standardna metoda SRPS EN 16206/2012

 • Određivanje sadržaja amonijačnog azota (volumetrija) – metoda službeni list 15/87

 • Određivanje sadržaja uree-spektrofotometrijska standardna metoda SRPS ISO 6654/2001

 • Određivanje mikotoksina (tehnika tankoslojne hromatografije) metoda službeni list 15/87

 • Određivanje isparljivih masnih kiselina (volumetrija) metoda laboratorije UP 24

 • Određivanje sadržaja hlorida rastvorljivih u vodi (volumetrija) standardna metoda SRPS ISO 6495/2002

 • Određivanje aktivnosti ureaze (volumetrija) - standardna metoda SRPS ISO 5506/2001

 • Određivanje pH vrednosti metoda službeni list 15/87

 • Određivanje sadržaja NDF-a - metoda po Van Soest-u

 • Određivanje sadržaja ADF-a - metoda po Van Soest-u

 • Određivanje puferskog kapaciteta hrane - metoda po Bolduan-u

 • Određivanje balansa elektrolita Na+ , K+ i Cl-

 • Kalkulativno određivanje energetske vrednosti hrane

O nama

Odlukom Saveta Fakulteta 1936. je osnovan Institut za ishranu, koji je sa radom započeo 1947. godine izborom dr Mirka Šipke za docenta i upravnika instituta. Od 1947. do 1973. godine dr Simeon Pribićević je rukovodio radom instituta. Nakon njih Katedrom za ishranu su rukovodili dr Nemanja Ševković, dr Isidor Rajić i dr Zlatan Sinovec.

Odlukom Veća Fakulteta veterinarske medicine, Katedra za ishranu i Katedra za hranljivo i otrovno bilje spojene su u Katedru za ishranu i botaniku.

Danas Katedra za ishranu i botaniku pored rada sa studentima ima aktivnu saradnju sa privredom preko svoje akreditovane laboratorije.

U nadi da ćemo nastaviti sa unapređenjem rada i implementacijom znanja iz nauke u privredi, stojimo Vam na raspolaganju.

Kontakt

ishrana@vet.bg.ac.rs